YASAL UYARI
www.stagedoctorsmed.com alan adlı web sitesi (“Site”), eğitim amaçlı videolar ve dokümanlar sunan bir online eğitim sitesi olup Site’nin her türlü içeriği telif haklarına yönelik ulusal ve uluslararası mevzuatta yer alan hükümlerle korunmaktadır. Site’ye erişip içeriğini gözden geçirerek ve Site’yi kullanmaya başlayarak aşağıda yazılı tüm hususları tamamen kabul ettiğinizi ve bu konudaki diğer koşulların StageDoctors Eğitim Danışmanlık Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi’ne (“StageDoctors”) ile aranızda akdedilmiş veya akdedilecek diğer sözleşmelerde yer aldığını kabul ve beyan etmiş sayılırsınız. 
Site’de yer alan her türlü içeriğin 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’ndan doğan tüm mali ve bunlara bağlı haklar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm hakkı Stagedoctors’a aittir. Site’nin veya içeriğinin tamamının veya herhangi bir kısmının kopyalanması, kaydedilmesi, paylaşılması, indirilmesi, şifre paylaşımı yapılması suretiyle birden fazla kişinin kullanması, çoğaltılması ve toplu alanlarda yayımlanması yasaktır. 
StageDoctos Site’de güncel ve doğru bilgilere yer vermek için makul çabalar göstermekle birlikte, sağlanan bilgilerin doğruluğuyla, güncelliğiyle veya eksiksizliğiyle ilgili olarak herhangi bir beyanda bulunmamakta ve bu konuda herhangi bir garanti veya teminat vermemektedir. StageDoctors veya Site’nin oluşturulmasını veya sunulmasını sağlayan diğer kişiler Site’ye erişiminiz ya da Site’yi kullanmanız nedeniyle ortaya çıkan hiçbir doğrudan veya dolaylı zarardan sorumlu tutulamayacaktır. 
Medikal bilgiler sürekli değişmekte ve yenilenmekte olduğundan standart güvenlik uygulamaları dikkate alınmalı, yeni araştırmalar ve klinik tecrübeler ışığında tedavilerde ve ilaç uygulamalarında değişikliklerin gerekli olabileceği bilinmelidir. StageDoctors, danışmanları, yöneticileri veya çalışanları tarafından işbu Site’de yer alan içeriğin doğruluğu, isabetliliği, güncelliği veya içeriklerin hukuka uygunluğu konusunda herhangi bir sarih veya zımni bir beyan veya taahhüt verilmemekte olup bu kişilerin hiçbir garanti ve sorumluluğu bulunmamaktadır.
Site’yi kullananlar, bu Site’de bahsi geçen ilaçlar hakkında üretici firma tarafından sağlanan her ilaca ait en son ürün bilgilerini, dozaj ve uygulama şekillerini ve kontrendikasyonları kontrol etmekle yükümlüdür. Buna ek olarak hastalar için en iyi tedavi şekli ile en doğru ilaç ve dozajı belirlemek uygulamayı yapan hekimin sorumluluğundadır. Dolayısıyla StageDoctors ve Site’de yer alan kişiler Site’de paylaşılanlardan dolayı hasta veya ekipman üzerinde meydana gelebilecek herhangi bir zarar ya da hasardan sorumlu değildir. 
İşbu Yasal Uyarı metni üzerinde yapılan her türlü güncelleme Web Sitesi’nde yayımı tarihinde yürürlük kazanacaktır. 

GİZLİLİK
Stagedoctors Eğitim Danışmanlık Turizm ve Dış Ticaret Limited Şirketi (“StageDoctors”) olarak gizliliğinize önem veriyoruz ve aracı hizmet sağlayıcıya ait www.stagedoctorsmed.com alan adlı web sitesinde (“Web Sitesi”) toplanan kişisel verilerinizi, ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi, iletişimin sağlanması, istatiksel analizler yapılması ve Web Sitesi’nin güvenliğinin sağlanması için kullanıyoruz. 
Web Sitesi’nde toplanan kişisel verilerinizi, haberiniz olmadan üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmadığımızı, faaliyetimiz dışı nedenlerle ve ticari amaçla kullanmadığımızı ve satmadığımızı bilmenizi isteriz. Kişisel verileriniz, resmi makamlarca talep edilmesi halinde ve yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince açıklama yapma zorunluluğu hasıl olduğunda resmi makamlara açıklanabilecektir. Web Sitesi’nde vermiş olduğunuz tüm kişisel verilere yalnızca siz ulaşabilir ve bu bilgileri yalnızca siz değiştirebilirsiniz. Bir başka kişinin sizin kişisel verilerinize ulaşması veya kişisel verilerinizi değiştirmesi mümkün değildir. 
StageDoctors, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi amaçlamaktadır. Fakat sağlamayı amaçladığımız korumanın yetersiz kalması ve internet yoluyla veri aktarımı yapan kişilerden tamamen korunabilmesi garanti edilememektedir. 
Bilmenizi isteriz ki hiçbir internet erişimi tamamen güvenli veya hatasız değildir. Özellikle, bu Web Sitesi’ne gönderilen veya bu Web Sitesi’nce gönderilen elektronik postalar güvenli olmayabilir ve bu nedenle Web Sitesi’ne elektronik posta yoluyla hangi bilgileri göndereceğinize karar verirken özen göstermelisiniz. Web Sitesi’ne en güvenli şekilde erişebilmeniz için teknolojinin getirdiği tüm güncel gelişmeler uyarınca gerekli tedbirler tarafımızca alınmaktadır. Ancak kullandığınız cihaz veya yazılımlar ile sosyal mühendislik riskleri gibi internet üzerinden yapılan aktivitelerin kendi doğası gereği bazı risklere karşı sizlerin de tedbir alması gerekmektedir. 
İşbu Gizlilik metni üzerinde yapılan her türlü güncelleme Web Sitesi’nde yayımı tarihinde yürürlük kazanacaktır. 

Son güncelleme tarihi: 14.11.2020