STAGEDOCTORS
TESLİMAT VE İADE KOŞULLARI

1. Stagedoctors Eğitim Danışmanlık Turizm ve Dış Ticaret Ltd. Şirketi (“StageDoctors”) ile Alıcı arasında aracı hizmet sağlayıcıya ait www.stagedoctorsmed.com isimli web sitesi (“Web Sitesi”) üzerinden akdedilmiş Mesafeli Satış Sözleşmesi (“Sözleşme”) kapsamında dijital eğitim videolarına erişim sunulması ile hizmet yerine getirilmiş sayılır. 
2. 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği madde 15/1(ğ) uyarınca “elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler veya tüketiciye anında teslim edilen gayrimaddi mallara ilişkin sözleşmeler” kapsamında değerlendirildiğinden Alıcı’nın Sözleşme’den cayma hakkı bulunmamaktadır.
3. Alıcı’nın söz konusu dijital eğitim videolarından yararlanma hakkı StageDoctors’ın Web Sitesi üzerinden en yakın tarihli Tıpta Uzmanlık Sınavı’na kadarki zaman dilimi ile sınırlı olup Alıcı kendisine tanınan sürede hakkını kullanmadığı takdirde StageDoctors’ın Alıcı’ya herhangi bir şekilde bedel iadesi veya süre değişikliği yapma yükümlülüğü yoktur.
4. Dijital eğitim videolarına erişimin teknik aksaklıklar nedeniyle aksaması durumunda uygulanacak prosedür StageDoctors tarafından tek taraflı olarak belirlenir ve Alıcı’nın kayıtlı e-mail adresi veya cep telefonu üzerinden bildirilir. Dijital eğitim videolarına erişim tarihinin ertelenmesi durumunda bedel iadesi yapılmayacak olup Alıcı, yeni belirlenecek tarih boyunca dijital eğitim videolarını izleyebilecektir. Ancak, Alıcı’nın yeni belirlenen tarihlerde dijital eğitim videolarına erişiminin mümkün olmadığı hallerde StageDoctors’ın kararına göre bedel iadesi yapılabilir. Bedel iadesi söz konusu olduğunda, iade edilecek tutar Sözleşme uyarınca ödenen bedel ile sınırlı olup işlem bedeli ya da sair başkaca bir bedelin talebi mümkün değildir.
5. StageDoctors, Web Sitesi’nde dijital video eğitimlerinin satış işlemine ilişkin teknik nedenlerden kaynaklanabilecek hatalardan sorumlu değildir. Herhangi bir teknik aksaklık meydana geldiğinde StageDoctors, dijital eğitim video paketini satmayı reddetme veya satış gerçekleşmişse bedel iadesi yaparak satışı iptal etme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda Alıcı’nın StageDoctors’dan herhangi bir ilave maddi ve manevi zarar talebi olmayacaktır.
6. Alıcı, dijital eğitim videolarının yalnızca kişisel, ticari olmayan kullanımına yönelik olduğunu, bunların hiçbir suretle kopyasını almayacağını, bunları yeniden dağıtmayacağını, yayımlamayacağını, halka açık olarak göstermeyeceğini veya aktarmayacağını ve bu yükümlülüğe aykırılık halinde StageDoctors’ın tek taraflı olarak dijital eğitim videolarına erişim hakkını hiçbir uyarı yapılmaksızın ve bedel iadesi olmaksızın iptal etme hakkı olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Teslimat ve İade Koşulları metni üzerinde yapılan her türlü güncelleme Web Sitesi’nde yayımı tarihinde yürürlük kazanacaktır. 
Son güncelleme tarihi: 14.11.2020